2 feb, 2024

Känner du till de överväganden som gjorts när det gäller effektbegränsningar i marinor?

I den här delen av vår webbplats tar vi upp tekniska frågor eller ”visste du att” -delen av vår verksamhet. Vårt fokus ligger på att klargöra varför viss teknik används, vilka regler som gäller eller helt enkelt hur man gör vad var? Dela gärna med dig av dina förslag via sales@arabel.be

Känner du till vad som gäller för elbegränsningar i marinor?

I vår serie ”Do You Know?” fördjupar vi oss i tekniska ämnen som vi anser är viktiga, ofta på grund av specifika frågor om en rad olika tekniska ämnen.

En fråga som ofta ställs handlar om effektbegränsningar och skillnaden mellan fördelningscentraler och separata kapslingar i elinstallationer i marinor och yachthamnar.

Den vanligaste missuppfattningen är att endast fyra eluttag är tillåtna av säkerhetsskäl. Det är dock viktigt att klargöra att denna uppfattning inte är helt korrekt. Den springande punkten är att förstå den grundläggande skillnaden mellan en separat kapsling och en fördelningstavla, som båda är utrustade med eluttag.

Enligt den tillämpliga standarden, IEC60364-7-709, gäller begränsningen på fyra uttag specifikt för separata kapslingar, inte för fördelningscentraler.

Fördelningstavlor innehåller inte bara uttag utan även alla nödvändiga överströmsskydd och jordfelsbrytare för varje enskilt uttag.

Enligt standarden uppfyller en fördelningscentral kraven, och det finns ingen begränsning av antalet uttag i detta fall. Däremot saknar en separat kapsling skyddsanordningar och standarden begränsar antalet uttag till maximalt fyra. Det är viktigt att notera att en separat kapsling endast är utformad för att uppnå en IP44-skyddsgrad.

arabel är vi medvetna om de unika behoven hos yachtägare och marina operatörer. Därför erbjuder vi ett omfattande sortiment av säkra fördelningscentraler, så kallade Electricity Service Pedestals, inom marinaområdet.

Dessa piedestaler är särskilt konstruerade för att uppfylla säkerhetsstandarder samtidigt som de erbjuder flexibilitet för att integrera en större serie uttag/strömuttag på ett säkert sätt. Genom att använda våra elcentraler eller våra elcentraler för infällda däck kan du skapa ett robust eldistributionssystem som uppfyller kraven och säkerställer en sömlös strömförsörjning för yachter.

Att markera den viktiga skillnaden mellan fördelningscentraler (Arabels elcentraler) och separata kapslingar är av största vikt för elsäkerhet och efterlevnad.

Vårt utbud av lösningar ger flera alternativ för att överträffa begränsningarna hos traditionella uttag, inklusive piedestaler som K04, K08, K09 och separata kapslingar som PKD, PKD-DUO och PKD-INB.

Om du har några frågor eller behöver ytterligare förtydliganden är du välkommen att kontakta oss via sales@arabel.be. arabel har åtagit sig att leverera tillförlitliga och kompatibla elektriska lösningar för marinor.”

Du kanske också gillar...

Updates

arabels specialtransformatorer: kvalitet från isolering till leverans

Hur Arabel kontrollerar kvaliteten på många typer av transformatorer...
Updates

Ocea och arabel. Ett stabilt partnerskap för avancerad automatisering av poolskydd.

Ocea och Arabel. Ett stabilt partnerskap för avancerad automatisering av poolskydd....
Updates

Metallbearbetning: erfarenhet och kvalitet avgör vår framgång

Kvalitet är en viktig tillgång och ett värde för arabel. I den här intervjuserien sätter vi...